Menu

Berichten

Zwerfvuil van met name plastics en blikjes leidt nog tot veel ergernissen en ontsieringen van het landschap

In Nederland worden nog steeds grote hoeveelheden zwerfafval langs wegen waargenomen, met name langs fietspaden en in de bermen, en daar waar snelheden worden gereduceerd zoals voor een verkeerslicht en bij op- en afritten.

Uit diverse schouwacties blijkt dat schoolroutes en locaties nabij fastfoodrestaurants en tankstations eveneens erg gevoelig zijn voor zwerfvuil.

Net zoals bij veel andere milieuzaken is de aanpak van zwerfafval erg versnipperd. Zowel terreinbeheerders, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk. Een gezamenlijke aanpak zou het meest effectief zijn. De regierol met betrekking tot de aanpak van zwerfafval en het bij elkaar brengen van partijen ligt primair bij gemeenten en de rijksoverheid. Zo beschikken gemeenten over afvalbudgetten om opruimacties door burgers te ondersteunen. Op landelijke schaal werken Rijkswaterstaat, Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD) en stichting Nederland Schoon samen aan het programma Aanpak Zwerfafval. 

Provincies, waterschappen en terreinbeheerders ondernemen veelal actie waar het hun eigen verantwoordelijkheid betreft, bijvoorbeeld op N-wegen en grote evenementen waarvoor een provinciale vergunning voor geldt.

Meldinggestuurd opruimen
Door melding maken van zwerfvuil kunnen opruimacties efficient plaatsvinden. Ook via deze website kan iedereen melding maken van zwerfafval langs (rijks- en provinciale) wegen of fietspaden. Heeft u iets gezien? Meld dit dan via onderstaande knop. 

 

<< Ga terug naar de vorige paginaErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie