Google maps wordt geladen...

Even geduld a.u.b.

Voorwaarden

Milieuklachten.nl is een onafhankelijk internet- platform waar burgers alle soorten milieuklachten kosteloos anoniem kunnen melden. Uw milieuklacht wordt na melding op Google Maps gezet en via Twitter openbaar gemaakt. Vervolgens kan iedereen reageren op deze milieuklachten.

Milieuklachten.nl handelt geen klachten af. Hiervoor dient u zelf officieel uw milieuklacht te melden bij de betreffende (overheids)instantie. Ook kunt u dan een eventueel handhavingsverzoek indienen. Zie hiervoor de informatie na de klachtmelding.

Milieuklachten.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Echter, aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Milieuklachten.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie en de verwijskaartsystematiek op deze website.

De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren, maar uiteraard zullen wij dit voor de goede werking van de site wel nastreven!