Menu

Voorwaarden

Voorwaarden

Milieuklachten.nl is een onafhankelijk internet- platform waar burgers alle soorten milieuklachten kosteloos anoniem kunnen melden. Uw milieuklacht wordt na melding via deze website onder de aandacht gebracht (via locatiekaartje op deze website) en via Twitter openbaar gemaakt met daarbij een verwijzing naar de (overheids)instantie die de melding in behandeling kan nemen. Na elke klachtmelding wordt eveneens deze instantie getoond met link naar de website om eventueel aldaar nogmaals de klacht in te dienen.

Milieuklachten.nl handelt geen klachten af en heeft geen bevoegdheden tot handhaving. Wilt u naar aanleding van een milieuklacht een handhavingsverzoek indienen, dan dient u hiertoe een officeel verzoek in te dienen bij de overheidsinstantie die aan het einde van de klachtmelding wordt getoond. 

Milieuklachten.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Echter, aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. 

Milieuklachten.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie en de verwijskaartsystematiek op deze website. 

De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren, maar uiteraard zullen wij dit voor de goede werking van de site wel nastreven!Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie