Menu

Strafrecht

Als een bedrijf zijn vergunningvoorschriften overtreedt wordt er een strafbaar feit gepleegd. U kunt in zo’n situatie de politie inschakelen. Zij kunnen proces-verbaal opmaken, waarna het bedrijf vervolgd kan worden. Het is raadzaam om, als u illegale activiteiten bespeurt, zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. U kunt ook direct contact opnemen met de officier van justitie in uw regio. Deze kan een onderzoek instellen en bekijken of het bedrijf daadwerkelijk vervolgd kan worden. Mocht de officier afzien van het vervolgen van het bedrijf, dan kunt u beklag doen bij het gerechtshof van het gebied waarin de officier, die heeft afgezien van vervolging, werkzaam is.


Andere veroorzakers
Overlast wordt niet alleen veroorzaakt door bedrijven. Ook het gedrag van particulieren kan een bron van veel ellende zijn, denk maar eens aan de overlast veroorzaakt door open haarden. In die gevallen voorziet de Wet Milieubeheer niet in een oplossing. Gelukkig is het zo dat ook burgers zich aan regels moeten houden. Deze staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie