Menu

Bestrijdingsmiddelen

Steeds meer winkels verkopen biologische producten. Naast onbespoten groente en fruit kunt u tegenwoordig ook kiezen voor onbespoten bloemen en kleding van onbespoten katoen. U heeft hier een keus. Welke keus u maakt zal afhangen van de verkrijgbaarheid van de producten en uw portemonnee.

Kiest u voor milieuvriendelijk dan is het des te vervelender als u ziet dat anderen, bijvoorbeeld de gemeente of uw buren, gif gebruiken.

Milieu en gezondheid
Aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen kleven grote milieu- en gezondheidsbezwaren. Dat is niet zo verwonderlijk, want het doel van deze middelen is het doden van onkruid en ongedierte. De meeste bestrijdingsmiddelen zijn niet erg selectief, ze doden niet alleen het te bestrijden plantje of beestje, maar ook andere nuttige dieren en planten. Een deel van het gif verdwijnt in de bodem waar ze het grondwater vervuilt. Ook de productie van bestrijdingsmiddelen is milieuvervuilend. Om ongedierte, onkruid, bacteriën en schimmels te doden worden er in Nederland tientallen miljoenen kilo's bestrijdingsmiddelen ingezet.

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
In de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden staan de richtlijnen en de voorwaarden waaraan gebruikers van deze middelen moeten vol. doen. In de wet is onder andere geregeld welke middelen zijn toegestaan en voor welke toepassing. Toegelaten bestrijdingsmiddelen herkent u aan het zogenaamde ‘N-nummer’ op de verpakking. Dit nummer moet samen met de naam en de concentratie van de werkzame stof op de verpakking staan. De werkzame stof is het eigenlijke gif. In Nederland mogen alleen toegelaten bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Meestal is de toelating gekoppeld aan een toepassing; buiten die toepassing is het middel verboden.
Zodra u vindt dat de wet of de zorgplicht niet wordt nagekomen kunt u de politie verzoeken op te treden. Zij kunnen procesverbaal opmaken.

Bestrijdingsmiddelen in de moestuin
Niet alleen gemeenten en boeren gebruiken veel gif, ook op de  moestuin wordt heel wat gif gespoten. Als u zelf geen gif gebruikt kan het vervelend zijn als uw buren dat wel doen. Wilt u een volkstuin, vraag dan bij de volkstuinvereniging na, of er een apart gedeelte is voor biologische tuinders. Heeft u een tuin en gebruiken uw buren bestrijdingsmiddelen, vraag ze dan om zorgvuldig met de middelen om te gaan om te voorkomen dat het gif op uw gewassen terecht komt.

Helpt een gesprek niet en wordt er op een onzorgvuldige wijze met het gif omgegaan dan kunt u de politie waarschuwen. Of u kunt een melding doen via Milieuklachten.nlErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie