Menu

Horeca en geluidsoverlast

De meeste horeca-ondernemingen moeten aan algemene regels voldoen, uitzondering hierop zijn ondernemingen met een vaste dansvloer die groter is dan 10 m2.  De meeste discotheken moeten daarom een omgevinsgvergunning hebben. In de algemene regels waar horeca-instellingen aan moeten voldoen zijn bepalingen opgenomen over de geluidsgrenzen. Die eisen zijn streng, waardoor sommige gemeenten wel eens de neiging hebben het een en ander door de vingers te zien. De normen komen er op neer dat 's avonds tot elf uur de geluidsbelasting op de gevel van een nabijgelegen woonhuis nooit meer dan 40 dBA mag zijn en na elven niet meer dan 30 dBA. In de praktijk betekent dit dat je in huis de muziek vrijwel niet kan horen. Heeft u de indruk dat de normen worden overschreden dan moet er een akoestisch onderzoek plaatsvinden

Tegen het lawaai dat ontstaat als mensen het café of de disco verlaten is niet zoveel te doen. Soms worden er in de vergunning wel voorschriften opgenomen om die hinder in te dammen, maar in de praktijk blijkt het erg lastig.Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie