Menu

Algemeen

Nederland is - na Malta - het dichtsbevolkte land van alle lidstaten van de Europese Unie. Met circa 490 inwoners per vierkante kilometer en meer dan 17 miljoen inwoners is het onvermijdelijk dat we soms hinder ondervinden van verschillende bronnen (auto- en vliegverkeer, activiteiten van bedrijven, burenlawaai, et cetera).

Op papier is het goed geregeld in Nederland. De verschillende omgevingswetten stellen grenzen aan de schade en overlast die bedrijven aan het milieu mogen toebrengen. Veel bedrijven moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit of beschikken over een milieu- / omgevingsvergunning , waarin is omschreven aan welke eisen ze moeten voldoen. Bedrijven die geen vergunning nodig hebben krijgen te maken met algemene regels.(deze zin weghalen). Ook burgers zijn gehouden aan allerlei regels en verordeningen vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Als u stuit op overlast of aantasting van een stukje natuurschoon is het in veel gevallen verstandig eerst eens te bekijken hoe de zaken juridisch zijn geregeld. Maakt de buurman bijvoorbeeld aanstalten die mooie, oude kastanjeboom om te zagen, dan is het goed te weten dat hij daar een vergunning voor nodig heeft. Dat geldt andersom trouwens ook; u mag een boom, ook al heeft u die zelf geplant, niet zomaar verwijderen. 

Deze informatiepagina's geven u inzicht in de verschillende vormen van overlast en wat u daartegen kunt ondernemen. 

-----------------------------------------
Betreffen citaten uit:

Overlast Aanpakken
Uitgever: I.P.P.
ISBN 9064733384Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie