Menu

Gemeenten

In nogal wat gevallen is de gemeente de aangewezen instantie om overlast aan te pakken. Verwacht echter niet dat zij al na één telefoontje aan de slag gaan. Wie succes wil hebben, heeft flink wat doorzettingsvermogen nodig. Noteer in ieder geval altijd de naam van de ambtenaar met wie u contact heeft gehad en de datum van het gesprek. Zodra u het gevoel krijgt met een gesprek niet verder te komen zal er een brief of email moeten worden geschreven. In dit schrijven moet u het probleem schetsen en de gemeente vragen op te treden tegen de overlast. Natuurlijk moet u van tevoren wel weten of de gemeente ook daadwerkelijk iets kan doen.  Uw brief zal meestal aan de gemeenteraad verstuurd moeten worden. Dat geeft de garantie dat de brief op de maandelijkse raadsvergadering besproken wordt. Natuurlijk kan een brief ook aan de burgemeester of een van de wethouders verstuurd worden, maar dan is de kans groot dat de brief niet in de openbaarheid wordt behandeld. Vaak is een brief alleen niet voldoende. Heeft u een brief gestuurd aan de gemeenteraad, dan is het verstandig één of enkele raadsleden te bellen en te vragen wat ze van plan zijn te gaan doen. Door de telefoon kunt u ook nog het een en ander toelichten. De meeste wethouders in een gemeente hebben een vast spreekuur, waarop iedereen met problemen en klachten op bezoek kan komen. Maak hier gebruik van.

Wie doet wat bij de gemeente?
Elke vier jaar wordt in alle Nederlandse gemeenten een nieuwe gemeenteraad gekozen. Uit haar midden kiest de gemeenteraad de wethouders. Het aantal wethouders en raadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de raad. De wethouders staan aan het hoofd van de ambtenaren. De ambtenaren en wethouders bereiden het beleid van de gemeente voor. Ze maken voorstellen voor de gemeenteraad. Die neemt de beslissingen en vervolgens voeren de wethouders en ambtenaren het beleid uit. Iedere gemeente is op haar eigen manier georganiseerd. De gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor het milieu heet bijvoorbeeld 'Dienst milieu en beheer’, ‘Openbare werken en milieu’ of gewoon ‘Milieudienst’.
Veel van de milieutaken van een gemeenten zijn in Nederland uitbesteed aan zogenaamde Omgevingsdiensten (RUD). Dit zijn organisaties die handhavingstaken uitvoeren voor aantal gemeenten en provincies.

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie