Menu

Provincies

De provincies hebben volgens de Rijksoverheid onder andere als taak om provinciale wegen, fietspaden en bruggen aan te leggen en te onderhouden. Verder moet de provincie zorgen voor schoon zwemwater en houdt toezicht op waterschappen en gemeenten.

Voorheen was het zo dat bedrijven die de vergunning hebben verkregen van de provincie, de provincie het bevoegd gezag was en dus ook verantwoordelijk voor de afhandeling van de milieuklachten afkomstig van deze bedrijven. Origineel waren dit de IPPC-bedrijven, BRZO-bedrijven en bedrijven in de afvalsector. Echter, door de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) is de taak om milieuklachten af te handelen overgenomen door deze RUD’s. Het is op het moment regio afhankelijk of een milieuklacht ingediend kan worden bij de provincie of bij de RUD.Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie