Menu

Overlast aanpakken

Of u nu wordt geconfronteerd met overlast van een bedrijf of van uw buren, een praatje of telefoontje naar de veroorzaker is soms al afdoende. Pas als men uw klacht niet serieus neemt en de overlast aanhoudt, zult u andere maatregelen moeten nemen. Dan wordt het tijd de gemeente, de politie of een andere instantie in te schakelen en is het verstandig om op zoek te gaan naar medestanders.

Anoniem blijven
Het komt nog wel eens voor dat mensen liever anoniem blijven als ze een klacht bij hun gemeente indienen. Vooral in een dorp, waar iedereen elkaar kent, is dat begrijpelijk. Klagen kan anoniem, provincie, gemeente en politie horen uw klacht ook serieus te nemen als u uw naam liever niet bekend maakt. Toch ontkomt u er in sommige gevallen niet aan uw identiteit prijs te geven. U kunt bijvoorbeeld onmogelijk anoniem een bezwaarschrift indienen en een ingezonden brief zonder afzender wordt niet snel geplaatst. U kunt de redactie wel verzoeken uw naam en adres niet in de krant te zetten - naam en adres bij de redactie bekend staat er dan. Ook hier geldt: samen sta je sterker en voel je je minder kwetsbaar.

Samen overlast aanpakken
Het gevoel de enige te zijn die zich druk maakt over stank of lawaai weerhoudt veel mensen ervan actie te ondernemen. In je eentje begin je nu eenmaal weinig. Praat daarom eens met buren over de overlast die u ervaart, met kennissen verderop in de straat, met ouders die u tegenkomt bij school. Of bel eens met het buurtcentrum. Zij weten vaak welke andere mensen in de buurt actief zijn en kunnen helpen de buurt bij elkaar te krijgen. Samen overlast aanpakken heeft grote voordelen, al is het maar omdat uw klacht eerder serieus wordt genomen. Een brief die is ondertekend door de hele straat of door een flink deel van de buurtbewoners zal een wethouder veel sneller in beweging brengen dan een brief van u alleen. In je eentje actievoeren tegen een bedrijf heeft vaak weinig effect. Samen kun je zorgen voor flink wat tam-tam met handtekeningenacties, demonstraties en andere actievormen.

Deskundig advies
Ook als je er niet alleen voorstaat, heb je soms meer specialistische kennis nodig. Er bestaan tal van instanties die daarvoor kunnen zorgen. Wie juridische bijstand zoekt, komt al snel terecht bij de Bureaus voor rechtshulp. Een aantal bureaus heeft gespecialiseerde millieujuristen in dienst. Als er in uw regio geen bureau voor rechtshulp is gevestigd, dan bent u aangewezen op een advocaat. Natuurlijk is juridische bijstand niet gratis, maar een eerste advies wordt meestal kosteloos verstrekt. Ook een lokale milieugroep kan uw actie ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het opstellen van een brief aan de gemeente. Vaak weet de milieugroep ook tot wie u zich het beste kunt wenden.
Concrete gegevens zijn van doorslaggevend belang. Daarom is het nodig metingen te (laten) verrichten. Met name bij stank en lawaai is dat het geval. De meeste mensen beschikken uiteraard niet over de kennis of de apparatuur om die metingen zelf te doen. Wetenschapswinkels kunnen u daarbij behulpzaam zijn.Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie