Menu

Berichten

Lawaai van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden geven de meeste overlast

Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. De geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden.

Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.

Overlast door geluidshinder
Geschat wordt dat de slaap van circa 1,5 miljoen mensen ernstig wordt verstoord door het wegverkeer in Nederland. Mensen hebben 's nachts het meeste last van het geluid van brommers, gevolgd door auto's, vrachtauto's, motoren en buren.

In Nederland zijn twee wetten voor het beheersen van wegverkeerslawaai, de wet milieubeheer en de wet geluidhinder. De Wet geluidhinder moet de burger beschermen tegen te veel lawaai. In deze wet zijn normen vastgelegd voor geluid van weg- en railverkeer en industrieterreinen.

Wie is verantwoordelijk?
Bij de bouw van nieuwe woningen is de gemeente waar deze woningen worden gebouwd verantwoordelijk voor de geluidbeperking en beslist de gemeente over een mogelijke ontheffing van de geluidnormen. Het maakt hierbij niet uit of deze woningen bij een gemeentelijk, provinciale of snelweg worden gebouwd. De gemeente is altijd het aanspreekpunt.

Bij de aanleg van een nieuwe weg is de (toekomstige) beheerder verantwoordelijk voor de geluidbeperking. Voor een gemeentelijk weg is dat de gemeente en voor provinciale wegen beslist de provincie. Als er besloten wordt om geluidbelasting boven de grenswaarde toe te staan en een ontheffing te verlenen, dan moet de ontheffingverlener deze beslissing goed onderbouwen. De beheerder moet zo mogelijk geluidbeperkende maatregelen nemen, bijvoorbeeld:

  • - de geluidbron aanpakken, bijvoorbeeld door een stiller wegdek aan te leggen;
  • - maatregelen nemen tussen de bron en woningen, zoals een geluidscherm;
  • - maatregelen nemen aan de woningen, bijvoorbeeld isolatie.

De rijksoverheid is beheerder van het hoofdwegennet (waaronder de snelwegen). Bij de bouw van nieuwe rijkswegen geldt de Wet milieubeheer en is de systematiek van ontheffingen van de geluidnormen niet van toepassing, maar wordt getoetst aan geluidproductieplafonds.

Overlast aanpakken en melden
De overheid wil de geluidhinder en slaapverstoring verminderen met een aantal gerichte maatregelen zoals het stimuleren van de productie van stillere banden, het aanbrengen van stil asfalt, het plaatsen van geluidschermen langs snelwegen en het isoleren van woningen.

Ondervindt u hinder van wegverkeerslawaai? Meld dit dan via onderstaande meldknop! Ondanks dat het niet altijd snel opgelost kan worden komen door de meldingen wel de "hotspots" goed in beeld en kan daar dus eerder prioriteit aan worden gegegeven.

Via de site van Atlas Leefomgeving kunt u een kaart opvragen met daarop alle wegen van Nederland en de daarbij behorende geluidsbelasting, zie: kaart Nederland

 

 

<< Ga terug naar de vorige paginaErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie