Google maps wordt geladen...

Even geduld a.u.b.

Privacy

Uw privacy is belangrijk. In onze privacyverklaring kunt u nalezen hoe wij omgaan met privacygevoelige data. Hieronder worden voor het gebruik van deze site de belangrijkste punten opgesomd.

Uw e-mailadres
Elke bezoeker van deze site kan anoniem gebruik maken van onze service. Aan het einde van elke klachtmelding heeft u echter de mogelijkheid om uw e-mailadres in te vullen. Dit is niet verplicht. Met het opgegeven e-mailadres kunnen wij u in de toekomst informeren over de status van de klacht en nieuwsberichten sturen. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld.

Uw IP-adres
Van elke klachtmelding wordt het IP-adres opgeslagen van de betreffende melder. Dit is uitsluitend bedoeld om bij eventueel misbruik bepaalde IP-adressen te kunnen blokkeren.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies voor het volgen van gebruikers of ten behoeve van advertenties. Wij maken wel gebruik van Google Analytics waarbij zogenaamde tracking-cookies worden toegepast. Deze service stelt ons in staat om informatie te verzamelen over onder meer het aantal bezoekers van de website.