Menu

Watervervuiling

Nederland is een waterrijk land, met prachtige meren en rivieren. Deze hebben een belangrijke recreatieve functie. Zeilen, zwemmen en vissen zijn populaire bezigheden. Maar ook voor ons drinkwater zijn we afhankelijk van die rivieren. Eén derde deel van ons drinkwater is hieruit afkomstig.

Nederland is een waterrijk land, met prachtige meren en rivieren. In de loop der jaren is het Nederlandse oppervlaktewater behoorlijk vervuild geraakt. De drinkwaterbedrijven moeten hierdoor steeds meer moeite doen om schoon drinkwater te leveren. Maar ook is het minder prettig recreëren als het water vervuild is.
Om de watervervuiling tegen te gaan trad in 1970 de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) in werking. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van ons water niet meer zo drastisch achteruit ging als in de decennia daarvoor. Toch blijft het zaak alert te reageren als het vermoeden bestaat dat het water verontreinigd wordt. Op dit moment is er de Waterwet.

Olievlekken en stinkend water
Waterverontreiniging is niet altijd makkelijk te ontdekken. Sommige gevaarlijke stoffen zijn reukloos en vormen geen zichtbare verontreiniging. Maar als het water plotseling erg stinkt of er drijft een olievlek op, dan is het zaak actie te ondernemen.

Probeer er in eerste instantie achter te komen waar de verontreiniging vandaan komt. Soms zal dat gemakkelijk te zien zijn, simpelweg door het spoor terug te volgen, maar zo eenvoudig is het natuurlijk lang niet altijd. Ook als u er niet in slaagt de herkomst van de verontreiniging te vinden, is het verstandig contact op te nemen met de politie. Denkt u getuige te zijn van een illegale lozing, of dit nu een bedrijf is of een particulier, waarschuw onmiddellijk de politie. Zij kunnen de dader op heterdaad betrappen en proces verbaal opmaken.

Lozing van afvalwater
Bedrijven die hun afvalwater lozen op het riool zijn aan voorschriften gebonden die zijn opgenomen in vergunningen of in algemene regels. 
De toezichthouder is niet gemeente, maar de waterkwaliteitsbeheerder. Dat zijn in veel gevallen de waterschappen of zuiveringsschappen. U kunt bij de Unie van Waterschappen vragen wie bij u in de omgeving de beheerder is.

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie