Menu

Asbest

Al sinds 1900 is bekend dat asbest zeer schadelijk is voor de gezondheid. Pas de laatste jaren is duidelijke geworden wat precies de werking in het menselijk lichaam is. De zeer kleine asbestvezels, die niet met het blote oog te zien zijn, kunnen tot diep in de longen binnendringen en daar, soms pas na tientallen jaren, hun verwoestende uitwerking hebben.
Hoe meer asbestdeeltjes je inademt, des te groter de kans op kanker. Er is geen veilige ondergrens aan de concentratie. Ook erg lage concentraties kunnen gevaarlijk zijn.

Regelgeving omtrent Asbest
In 1993 heeft de overheid het gebruik van asbest verboden. Het verbod geldt voor het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest. Ook is het verboden om oude asbesthoudende producten opnieuw te gebruiken. Dit betekent dat in Nederland geen asbesthoudend materiaal meer kan worden geproduceerd en verkocht, tenzij een ontheffing wordt verleend.

Asbestafval
het asbestafval dat bij de sloop is vrijgekomen moet in aparte plastic zakken verpakt worden.

Asbest in de buurt
Als er bij u in de buurt asbest gesloopt is, en u vindt deeltjes asbest op straat dan moet dat direct aan de politie gemeld worden. Die zal zo snel mogelijk laten onderzoeken of het inderdaad om asbest gaat en de veroorzaker proberen te achterhalen. De kosten van het opruimen zijn voor deze verspreider. Het is belangrijk om niet zelf te gaan opruimen. Wacht eerst op het bericht van de gemeente en volg hun instructies op.

 

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie