Menu

Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

In zijn algemeenheid is het bekend dat vliegverkeer overlast veroorzaakt voor omwonenden van het vliegveld. Denk hierbij aan geluidshinder, geurhinder en slaapverstoring.

Niet alleen zijn er klachten omtrent de nachtrust van veel mensen in het gebied, ook allerlei andere klachten kunnen hieraan worden toegeschreven. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan algemene verminderde weerstand, verstoring van het zenuwstelsel en schadelijke gevolgen van fijnstof door de vliegtuigen. En er zijn nog wel meer verontrustende zaken te vinden over de overlast van vliegverkeer.
 

Overlast van vliegverkeer rondom Rotterdam The Hague Airport

In 2017 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond een gezondheidskundig advies opgesteld. In dat advies wordt ingegaan op mogelijke effecten van (uitbreiding van) RTHA. Het is een belangrijk advies, want het betreft een grote groep mensen die hinder (kunnen) ervaren van RTHA.

Door de GGD worden als “omwonenden” namelijk ruim 270.000 mensen benoemt, wat neerkomt op ongeveer 21% van de bewoners van regio Rijnmond-Rotterdam. In het specifiek zijn de gemeenten Overschie, Hillegersberg-Schiebroek, Lansingerland, Schiedam en Vlaardingen meegenomen in het onderzoek. Als de gevolgen op de gezondheid van zo’n grote groep mensen in het geding kan zijn, weet je dat het een serieuze zaak is.

Uit het rapport blijkt dat 2/3de van de omwonenden geen overlast ondervindt van vliegverkeer wanneer ze thuis zijn. Ondanks dat dat cijfer behoorlijk hoog ligt, zie je dat gemiddeld 9% ernstige hinder van het vliegverkeer ondervindt. En daar knelt hem nu net de schoen.
 

Samenhang gezondheid en ondervinden van geluidshinder

Er is een duidelijke samenhang - er kan niet van een correlatie worden gesproken omdat dit niet kan worden bewezen met het type onderzoek dat door de GGD is uitgevoerd - tussen het ondervinden van geluidshinder door vliegverkeer en hoe je je eigen gezondheid ervaart.

Uit de cijfers in het advies van de GGD blijkt er wel degelijk een significant verschil, en dus een duidelijke samenhang te zijn, tussen de groep omwonenden die ernstige overlast ondervindt van het vliegverkeer en daarbij door de arts een vastgestelde aandoening heeft aan hart- en vaatziekten en/of hoge bloeddruk enerzijds en de groep omwonenden die géén overlast ondervindt en daarbij door de arts een vastgestelde aandoening heeft aan hart- en vaatziekten en/of hoge bloeddruk anderzijds. En deze constatering is uiterst zorgwekkend.
 

Overlast door slaapverstoring door vliegtuigen

In het hele gebied worden andere oorzaken dan vliegverkeer genoemd als overlast door slaapverstoring. Hierbij worden veelal “buren” en “verkeer op wegen met een maximale snelheid van 50 km/uur” genoemd. Andere bronnen van geluidshinder die zijn meegenomen in het onderzoek zijn: brommers/scooters, verkeer op wegen met een maximale snelheid boven 50 km/uur, bedrijven/industrie en tram/metro.

Alleen in Lansingerland wordt geluidsoverlast voor vliegverkeer het vaakst genoemd als bron van slaapverstoring, namelijk door 5,5% van de ondervraagden. In zijn totaliteit heeft 18% van de omwonenden overlast door het lawaai van vliegtuigen en 4% zelfs in ernstige mate.
 

Geurhinder rondom RTHA

Overlast door stank veroorzaakt door vliegverkeer is in Overschie het meest aanwezig. Hier geeft 1 op de 5 omwonenden geuroverlast ervaart. In de andere steden in het gebied worden zaken als riolering, industrie, gebruik van open haard en landbouw/veeteelt vaker genoemd als bron van overlast.
 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie