Menu

Stank

Het stinkt hier is de meest voorkomende milieuklacht. Een kwart van de Nederlandse bevolking ondervindt hinder van stinkende bedrijven. De overheid voert daarom beleid om het aantal ‘geur-gehinderden’ terug te brengen. Dit blijkt echter niet eenvoudig.

Wat is stank eigenlijk? Stank is een subjectief begrip. De lucht van versgebakken brood ruikt heerlijk als u langs een bakkerij fietst, maar woont u boven of naast een bakkerij dan is de kans groot dat u het vindt stinken. Toch is er een eenheid om stank te kunnen meten, de zogenaamde geureenheid. Eén geureenheid is de concentratie van een stof die door de helft van een proefpanel onderscheiden kan worden van zuiveren lucht. De geureenheid houdt geen rekening met de aard van de geur. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen luchtjes die de meeste mensen lekker vinden ruiken en luchtjes die de meesten vreselijk vinden stinken. Dit geeft gelijk het probleem aan van overheden die een norm willen stellen ten aanzien van de hoeveelheid stank.

Stankoverlast melden
Bij stank is het verstandig de hinder te melden via Milieuklachten.nl, zodat deze direct kan worden doorgegeven aan de juiste overheid.
Voordat u meldt, kunt u proberen zelf te achterhalen waar de stank vandaan komt. Ga daarbij na wanneer het stinkt en hoe lang het stinkt. Het is in ieder geval belangrijk om melding te maken van de overlast. (geen klachten is geen hinder is de redenering van overheden). Juist omdat het voor stank moeilijk is exacte objectieve normen te stellen zullen milieuklachten en- meldingen een belangrijke rol spelen bij het aanscherpen van omgevingsvergunningen.

Ernstige ramp
Bij plotselinge optredende stank, bijvoorbeeld na een brand in een chemische fabriek ontstaat er een bijzondere situatie. Dergelijke rampen komen gelukkig niet veel voor. Bij een ernstige ramp zullen politie of brandweer mensen aanraden de deuren en ramen gesloten te houden en binnen te blijven. Het is goed dat advies ook op te volgen. Eenmaal binnengezeten kunt u het beste de radio of televisie afstemmen op een regionale omroep. Zij geven op dergelijke momenten vaak adviezen en achtergronden voor omwonenden.

Stappen
Als u weet welk bedrijf de stank veroorzaakt, kunt u ook contact met hen opnemen. De kans bestaat dat ze zelf met een oplossing komen, waardoor verder napluizen in vergunningen niet nodig is. Vraag aan het bedrijf welk stoffen worden uitgestoten en verantwoordelijk zijn voor de stank. U kunt dan nagaan of deze stoffen een gevaar opleveren voor de gezondheid en of het bedrijf die stof - volgens de vergunning - mag uitstoten. Weigert het bedrijf u de informatie, dan kunt u altijd via Milieuklachten.nl een melding doen.

Ook interessant: Stankoverlast in GelderlandErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie