Menu

Horeca en geluidsoverlast

De meeste horeca-ondernemingen moeten aan algemene regels voldoen. Dus meestal hoeft er voor een horecabedrijf geen milieuvergunning te worden aangevraagd. Er kan volstaan worden met een  melding Activiteitenbesluit Milieubeheer.

In de algemene regels waar horeca-instellingen aan moeten voldoen zijn bepalingen opgenomen over de geluidsgrenzen. Die eisen zijn streng, waardoor sommige gemeenten wel eens de neiging hebben het een en ander door de vingers te zien. De normen komen er op neer dat 's avonds tot elf uur de geluidsbelasting op de gevel van een nabijgelegen woonhuis nooit meer dan 40 dBA mag zijn en na elven niet meer dan 30 dBA. In de praktijk betekent dit dat je in huis de muziek vrijwel niet kan horen. Heeft u de indruk dat de normen worden overschreden dan moet er een akoestisch onderzoek plaatsvinden

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie