Menu

Geluidsoverlast en stankoverlast in Gelderland

Het ondervinden van hinder door geluid en herrie van omwonenden of van omliggende bedrijven is een zeer vervelend fenomeen. Er zijn directe schadelijke gevolgen voor de personen die het ondergaan. De geluidsoverlast veroorzaakt door burgers in hun privéomgeving, maar ook het lawaai van bedrijven en industrie in Gelderse gemeenten, zoals Arnhem en Nijmegen ligt er hoog.
Buiten geluidsoverlast zijn er nog veel meer zaken die overlast veroorzaken. Denk aan stank. Ook stankoverlast wordt veelal veroorzaakt door bedrijven en industrie.
 

Grote overlast in Gelderland

Uit cijfers die zijn verzameld door omroep Gelderland blijkt dat in Gelderland de meldingen van overlast behoorlijk hoog zijn. Je moet je goed realiseren dat alleen meldingen geteld kunnen worden. De ware grootte en schaal van bijvoorbeeld geluidsoverlast en stankoverlast in Gelderland is nog steeds niet duidelijk, omdat niet iedereen melding maakt.
Dankzij loketten zoals milieuklachten.nl kun je nu overal waar je bent snel en gemakkelijk melding maken van allerlei soorten overlast. Van stankoverlast tot geluidoverlast, in elke gemeente van Nederland. Specifiek in Gelderland wordt veel geluidsoverlast in Arnhem en Nijmegen geconstateerd. Dit zijn de absolute cijfers. Maar als je gaat kijken naar meldingen per 1000 inwoners van een gemeente, dan komen ook de kleinere gemeenten als Winterswijk, Doetinchem en Zevenaar aan het licht.

 

Schade door geluidsoverlast

Dat Geluidsoverlast schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid is niet iets waar veel mensen direct bij stil staan. Maar buiten dat het overlast en ergernis veroorzaakt, kunnen ook langdurige schadelijke effecten worden geconstateerd.
Eén van de instanties die hier meer informatie over heeft is de GGD. Zij wijst op deze schadelijke effecten van geluidsoverlast, waaronder slapeloosheid, stress en zelfs hart- en vaatziekten worden genoemd. Tevens wordt door de GGD de mogelijkheid belicht zelf iets aan de hinder te doen. Dat is
natuurlijk een mogelijkheid indien de geluidsoverlast wordt veroorzaakt door een privépersoon of als de stap voor de burger, om direct de veroorzaker van de overlast te benaderen, niet al te groot is.
Het probleem ligt echter anders wanneer de geluidsoverlast wordt veroorzaakt door bedrijven of door nabij gelegen industrie. Op een speciale geluidskaart kun je zien waar geluid zich concentreert. Dankzij Europese maatregelen wordt er al veel aandacht besteed aan geluidsoverlast en de meeste gemeenten in Gelderland werken dan ook hard aan het bestrijden van overlast.

 

Ook bedrijven bestrijden overlast voor omwonenden

In 2017 maakte de Gelderlander melding dat het bedrijf GroenGas Gelderland een eigen site heeft geopend waar omwonenden die hinder hebben van stank of van een andere vorm van overlast, zich direct tot het bedrijf kunnen richten. Zo hoopt GroenGas Gelderland sneller en accurater in te kunnen springen op eventuele problemen.
Omdat geluidsoverlast en lawaai van bedrijven en industrie in Gelderse gemeenten nu eenmaal een grote rol speelt in het dagelijks leven van veel burgers is het goed om te zien dat ook bedrijven actief een strijdplan maken om dit voor zover mogelijk op te lossen.
Hopelijk kunnen op deze manier geluidsoverlast en stankoverlast door industrie problemen
van het verleden worden.

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie