Menu

Berichten

Geluidsoverlast buren

Geluidsoverlast van buren lijkt onschuldiger te zijn dan overlast dat wordt veroorzaakt door bedrijven en horeca. Toch is het vaak juist de overlast die door menselijk gedrag wordt veroorzaakt dat als meest ernstig wordt gezien.  

Waardoor wordt geluidsoverlast veroorzaakt? 

Geluidsoverlast door buren omvat bijvoorbeeld luide gesprekken, het bespelen van instrumenten, het hard aanstaan van muziekapparatuur, tv, radio et cetera. Maar bijvoorbeeld ook geluiden afkomstig van dieren.  

Burgers hechten vooral belang aan rust tussen 22.00 in de avond tot 6 uur in de ochtend. Ook de weekenden en de vakantietijden worden daarbij als belangrijk genoemd.

Woningbouwverenigingen en verhuurders hebben een speciale zorgplicht. Zij dienen ervoor te zorgen dat de huizen zo zijn ontwikkeld dat er zo min mogelijk geluiden vanuit huizen worden doorgelaten naar naastgelegen woningen.

Het is een wijdverspreide, maar onjuiste stelling dat het is toegestaan om jaarlijks minstens eenmaal in zijn eigen huis een luid feest te houden. Eveneens is het onjuist dat men per definitie recht zou hebben op een geregelde (middag)rust. Er kunnen natuurlijk wel afspraken worden gemaakt door buurtbewoners onderling.

De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de handhaving van milieuwetten- en regels. Dat geldt ook bij geluidsoverlast door buren. Voor de Gelderse steden zoals Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Ede en dergelijke geldt dat er bij veel regionale omgevingsdiensten aangeklopt kan worden. Dat geldt overigens ook voor andere steden en gebieden in Nederland.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om de wijkagent te vragen om te ondersteunen bij overlast die is veroorzaakt door buren. In de meeste gemeenten is overlast door buren een strafbaar feit op grond van de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

<< Ga terug naar de vorige paginaErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie