Menu

Berichten

Drugsdumpingen in Gelderland

In het onderzoek Elke dump is een plaats delict dat in opdracht van de politie in 2016 werd uitgevoerd (klik hier), blijkt dat er niet alleen meer dumpingen van drugsafval worden geconstateerd, maar dat de echte hoeveelheid dumpingen niet bekend is en geschat wordt dat deze vele malen hoger ligt dan de officiële cijfers. Het dumpen van chemicaliën die verband houden met de productie van drugs, zoals bijvoorbeeld XTC, gebeurt niet alleen in natuurgebieden of op parkeerterreinen, de dumpingen worden ook in woonerven aangetroffen. Recentelijk zijn er grote hoeveelheden vaten en jerrycans met vloeistoffen aangetroffen in een gebied dat loopt van Arnhem tot aan Bergentheim.

Het mag duidelijk zijn dat de chemicaliën voor zowel mens, dier als natuur zeer schadelijk zijn en de politie benadert de plekken waar dit afval wordt aangetroffen dan nu ook op een andere manier dan vroeger. In plaats van het zo snel mogelijk schoonmaken van de locatie, wordt het nu gezien als een plaats delict en wordt er een sporenonderzoek verricht in de hoop de criminelen die achter de drugsdumping zitten op te sporen. Op deze manier probeert de politie het groter wordende probleem van afvaldumpingen in Gelderland tegen te gaan.

 

Gelderland in top 3 drugsdumpingen

In de gemeente Gelderland wordt hier door korpschef Dros veel aandacht aan besteed (klik hier). Hij constateert dat vooral in de zuidelijke gebieden, zoals het gebied rond Nijmegen en Doetinchem, de hoeveelheid drugsdumpingen is toegenomen. De dubieuze ranglijst waar Limburg jarenlang bovenaan stond is veranderd en Gelderland behoort inmiddels tot de top drie als het gaat om drugsdumpingen.

 

Aanpakken van drugsdumpingen

Wel meldt Dros dat hij goede hoop houdt de criminele organisaties die achter deze gevaarlijke dumpingen zitten op te kunnen sporen. Dit wordt niet alleen bewerkstelligt door de aanpak van de politie. In Ede wil de politiek navolging geven aan een proef die “Veilig Buitengebied” heet. Ook spelen burgers een belangrijke rol in het opsporen en lokaliseren van criminele organisaties. In Noordijk en Lunteren bijvoorbeeld zijn drugslaboratoria opgerold dankzij de meldingen van burgers. Ook grondeigenaren wordt gevraagd meldingen te maken. Zij kunnen zelfs aanspraak maken op een extra vergoeding voor wat betreft gemaakte opruimkosten. In Apeldoorn werden per toeval door een groep “boa’s” (buitengewoon opsporingsbeambte) dumpers op heterdaad betrapt terwijl ze zestig zakken afval afkomstig van hennepteelt aan het uitladen waren.

Natuurlijk moet er ook goed worden opgelet hoe en wanneer de melding wordt gemaakt. De criminelen die achter een drugsdumping zitten, denken alleen maar aan het zo snel mogelijk lozen van hun afval en door de gejaagde en gespannen situatie zullen velen agressie niet weren als ze in de gaten krijgen dat ze betrapt worden.

Het is wel van groot belang, voor zowel het aanpakken van criminelen, als voor de gezondheid van mens, dier en natuur, dat van afvaldumpingen melding wordt gemaakt. Dat kunt u uiteraard direct bij de politie doen, maar een melding maken kan ook via Milieuklachten.nl. Wij zorgen ervoor dat de melding zo snel mogelijk bij de juiste instantie wordt doorgegeven.

Als de opsporing tot een goed einde kan worden gebracht kan onder andere de Rechtbank in Zutphen de daders veroordelen tot gevangenisstraffen en/of geldboetes.

<< Ga terug naar de vorige paginaErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie